آشنایی با یادگیری ماشین با نظارت و کاربردهای آن

همانطور که در مقاله “یادگیری ماشین چیست و چه کاربردهایی در زندگی ما دارد؟“ اشاره کردیم، ماشین لرنینگ علمی است که یک ماشین یا سیستم را قادر می سازد تا به کمک تجربه و تکرار و بدون کدنویسی و استفاده از دستورات شرطی، مطالب مختلف را یاد بگیرند. همچنین آموختیم که علم ماشین لرنینگ شامل سه گروه اصلی یادگیری ماشین با نظارت، یادگیری بدون نظارت و یادگیری نیمه نظارتی می شود.